PROFESSORAT

El gruix de la docència és impartida per professors doctors del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB, amb experiència tant acadèmica com en la formació de directius d'empreses. També participen com a docents professionals no acadèmics de reconegut prestigi en la realitat empresarial Balear. En ambdós casos, el compromís és la qualitat en la docència.

Professorat doctor del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears
Lluís Bru Martínez
Aleix Calveras Maristany
Rafel Crespí Cladera
Gabriel Jover
Magdalena Massot
Esperanza Munar Muntaner
José Maria Carretero
Bartomeu Pascual
Roberto Pascual
Maria A. García Sastre

Professionals colaboradors com a professors
(amb canvis cada edició)
Javier Monzón
José Lorenzo Mulet Sanz