OBJECTIUS

Per a esdevenir un gestor competent són necessaris tot un ventall de conceptes i fonaments econòmics i, alhora, lligar aquests coneixements a la pràctica empresarial.
Per això, les diferents assignatures d'aquest curs d'Especialista inclouen una part de continguts i conceptes fonamentals, així com la seva relació i aplicació a la pràctica empresarial, considerant sempre de forma especial les implicacions que se'n deriven pel què fa a decisions de gestió.

El seguiment del curs i la superació de les diverses proves permeten obtenir el títol de la UIB de

"ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ D'EMPRESES"