MATRÍCULA

El preu es manté estable des de la primera edició i és de 1.450€. L'import es podrà pagar en tres terminis,
sense cap cost addicional per als alumnes.

LLOC
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
(de dilluns a divendres, de 9 a 21h.)
C/Miquel dels Sants Oliver, 2 2n
07122 - Palma (Illes Balears)

Tel.: (971) 259696
Fax : (971) 172543
Email: fue.formaciopostgrau@uib.es
Web: www.fueib.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR