A QUI VA DIRIGIT

Aquest curs d’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses va adreçat a diplomats (o equivalent) i llicenciats sense formació en temes d’economia i gestió empresarial, interessats en adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar la seva carrera professional dins de les empreses. Això inclou, a tall d’exemple, els llicenciats en Dret, els Enginyers tècnics o superiors, llicenciats en Ciències, Diplomats en Treball Social, etcètera.

El curs és útil tant per als diplomats i llicenciats que just han aconseguit el corresponent títol, com per aquells que ocupen ja actualment càrrecs de gestió i direcció dins una empresa.

Els requisit formal per a l'admissió és haver cursat el primer cicle d'una llicenciatura o enginyeria superior o bé estar en posessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, llicenciat o enginyer superior.