ESPERANZA MUNAR MUNTANER

Departament d'Economia de l'Empresa

Universitat de les Illes Balears

Edifici Jovellanos, Despatx DB102

Cra Valldemossa KM 7

07122 Palma de Mallorca (Balears)

 

e-mail: e.munar@uib.es

Telèfon: 971 173305
Fax: 971 172389

 

Doctora per la Universitat de les Illes Balears, i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona . Catedràtica d'Escola Universitària a la UIB. Ha estat Secretària i Vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Actualment és Vicerrectora de Professorat i Departaments.

Experiència docent a la universitat

Ha fet classes de Matemàtiques de les operacions Financeres, Direcció Financera de l'Empresa y Economia de la Empresa.

 

Experiència en la formació de directius

Ha fet classe d'Anàlisi de les operacions Financeres en cursos de formació de directius de La Caixa i de Sa Nostra. Està dirigint un curs d'especialista en Gestió de Empreses Financeres dirigit a empleats de la Caixa de Balears (SA NOSTRA). A més, ha impartit classes.

 

Recerca

Especialista en Economia Financera, especialment en matèries instrumentals aplicades a la gestió financera i bancària. Té un llibre publicat de manera individual y dos més de manera col·lectiva. A participat a diversos congressos de Matemàtiques de les Operacions Financeres. Entre d'altres, ha participat en els següents projectes de recerca: "Estudi sobre vies d'inserció laboral de les persones en discapacitat" (Consell Insular de Mallorca); "Estructura organizativa y gobierno de la empresa española". BEC2001-2552-C03-03.