Altres

Els alumnes de postgrau tenen la consideració d'estudiants universitaris i, per tant dret als següents serveis:

-Carnet d'estudiant

-Accés a les aules d'informàtica de la UIB

-Accés a les biblioteques de la UIB

-Punt d'atenció mèdica al campus

-Assegurança escolar

-Borsa de treball. En aquest cas, la FUEIB, a través del DOIP (Departament d'Orientació i Inserció Professional) incorpora als alumnes interessats en una base de dades en vistes a aconseguir la incorporació en el mercat laboral. Per a més informació: fue.formaciopostgrau@uib.es

-Servei d'orientació i inserció professional